W dniu 25 sierpnia br. na terenie ORLIKA sąsiadującego z tutejszą JRG 2 w Toruniu, odbył się coroczny (już V edycja) Turniej o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.
W Turnieju udział wzięło 6 drużyn które rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”:

 • dwie drużyny z JRG 1 (jedna pod dowództwem Krzysztofa Żołny, druga Tomasza Zielińskiego),
 • JRG2,
 • JRG3,
 • JRG Chełmża,
 • KM PSP.

Mecze obfitowały w bardzo dużą ilość bramek oraz przebiegały w atmosferze Fair Play. Celem turnieju oprócz sportowej rywalizacji była integracja podległych pod KM PSP w Toruniu Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych. Ostatecznie najlepszym zespołem turnieju została drużyna JRG1 (KŻ).
Tabela końcowa turnieju:

 1. JRG 1 (KŻ)
 2. JRG 1 (TZ)
 3. JRG 2
 4. JRG3
 5. JRG CHEŁMŻA
 6. KM PSP

Po zaciętym turnieju miał miejsce symboliczny poczęstunek.

 • 01

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017