Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przedstawia informacje o składnikach majątku zużytego i zbędnego.

 

Rozporządzenie

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017