W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie pożarami w rolnictwie przypominamy o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej przy ustawianiu stogów.

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wskazuje:

§ 42

 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
 2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
  1. od budynków wykonanych z materiałów:
   1. palnych - 30 m,
   2. niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
  2. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
  3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
  4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
  5. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
  6. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
 3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

§ 43

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017