Są to proste urządzenia, które po otwarciu pokrywy uruchamiają się samoczynnie i komunikatami głosowymi prowadzą obsługującego w jaki sposób należy udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Aparaty skonstruowano specjalnie dla osób nie posiadających specjalnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nie trzeba posiadać specjalnych kursów i może obsługiwać je każdy. Samo urządzenie AED służy do przywracania prawidłowego rytmu serca w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia poprzez wczesną defibrylację-jeszcze przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zainstalowane na terenie naszej Komendy AED przeznaczone są do użytku dla osób postronnych, przebywających na terenie obiektów Komendy Miejskiej, ale także dla strażaków, którzy będą zabierali urządzenia podczas wyjazdów do zdarzeń alarmowych.

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017