Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test sprawności fizycznej (przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1 34 65 99
3 35 67 100
4 36 68 101
5 37 70 102
6 38 71 103
7 39 72 104
8 40 73 105
9 41 74 106
11 42 75 107
12 43 76 108
13 44 77 109
14 45 78 110
15 46 79 111
16 47 81 112
17 49 82 113
18 50 83 114
19 51 84 116
20 52 85 117
21 53 86 118
22 54 87 119
23 55 88 120
24 56 89 122
25 57 90 123
26 58 91 125
27 59 92 126
28 60 93 127
29 61 94 130
31 62 95 131
32 63 97 132
33 64 98 133

 

Dnia 2 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76 zostanie przeprowadzona próba wydolnościowa (zmodyfikowana metoda Harwardzka – „HARVARD STEP-UP TEST”) oraz podciąganie się na drążku według poniższego harmonogramu:

godz. 8:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 1 do 20,

godz. 9:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 21 do 39,

godz. 10:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 40 do 58,

godz. 11:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 59 do 78,

godz. 12:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 79 do 98,

godz. 13:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 99 do 117,

godz. 14:00 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 118 do 133.

 

Ponadto informuję, że pozostałe próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone na Hali Sportowo-Widowiskowej w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 73-89. Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą w dniu 2 lutego 2016 r. próbę wydolnościową, stawią się przed wejściem głównym do ww. Hali dnia 5 lutego 2016 r. o godz. 12:50. Informacja o zakwalifikowaniu do kolejnej części testu sprawności ukaże się także na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu po przeprowadzeniu próby wydolnościowej i podciągania się na drążku.

 

Dodatkowe informacje:

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.
Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).


Ponadto informuję, że rezygnuję z przeprowadzenia dla wszystkich kandydatów etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test kompetencyjny.

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017