W dniu 16 lutego 2016 r. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej:

4
8
15
25
72
75
76

 

Po weryfikacji punktów uzyskanych w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność kierowania kandydatów na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

  • 1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 76,
  • 2 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 4,
  • 3 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 8,
  • 4 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 15,
  • 5 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 25,
  • 6 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 72,
  • 7 – kandydat z numerem identyfikacyjnym 75.

W związku z powyższym pięć pierwszych osób proszone jest o stawienie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76.

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017