W dniu 28 października 2016 roku podczas jubileuszu 65-lecia istnienia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonano uroczystego aktu odsłonięcia „Ławeczki Dobosza” — pomnika upamiętniającego wieloletniego Komendanta Poznańskiej Szkoły Pożarniczej — płk poż. Józefa Dobosza, który w latach 1954—1986 kierował tą placówką.

W uroczystości udział brał również st. bryg. Kazimierz Stafiej Komendant Miejski PSP w Toruniu. Jego rola w uroczystościach była szczególna gdyż był jednym z organizatorów zbiórki funduszy na budowę pomnika.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017