Informuję, że sprawdzian lęku wysokości zostanie przeprowadzony w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Przed przystąpieniem do sprawdzianu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017