1
2
3
4
10
11
14
18
24
27
30
31
36
37
38
41
44
47
57
61
62
63
65
67
73
76
81
85
86
87
89
90
91
93
96
97
101
105
106
115
116
117
118
120
136

Przypominam, że pozostałe próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone dnia 20 lutego 2017 r., o godz. 09:00 na Hali Sportowo-Widowiskowej w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 73-89. Przed przystąpieniem do testu przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem. Obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.

STATYSTYKA 2016

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2016