Informuję, że do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej (przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1       38       72       105
2       39       73       106
3       40       74       107
4       41       75       108
5       42       76       109
6       43       77       110
7       44       78       111
9       45       79       112
10       46       80       113
11       47       81       114
13       48       82       115
14       49       84       116
15       50       85       117
16       51       86       118
17       52       87       119
18       53       88       120
20       54       89       121
21       56       90       122
22       57       91       123
23       58       92       124
24       60       93       125
25       61       94       126
27       62       95       128
28       63       96       130
29       64       97       131
30       65       98       133
31       66       99       134
32       67       100       136
33       68       101       137
35       69       102            
36       70       103            
37       71       104            

 

Dnia 14 lutego 2017 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76 (sala gimnastyczna - wejście od ul. Wybickiego) zostanie przeprowadzona próba wydolnościowa (zmodyfikowana metoda Harwardzka – „HARVARD STEP-UP TEST”) oraz podciąganie się na drążku według poniższego harmonogramu:

godz. 8:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 1 do 21,

godz. 9:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 22 do 41,

godz. 10:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 42 do 61,

godz. 11:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 62 do 79,

godz. 12:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 80 do 98,

godz. 13:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 99 do 116,

godz. 14:30 osoby z numerami identyfikacyjnymi od 117 do 137.

 

Ponadto informuję, że pozostałe próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone na Hali Sportowo-Widowiskowej w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 73-89. Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą w dniu 14 lutego 2017 r. próbę wydolnościową, stawią się przed wejściem głównym do ww. Hali dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 9.00. Informacja o zakwalifikowaniu do kolejnej części testu sprawności ukaże się także na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu po przeprowadzeniu próby wydolnościowej i podciągania się na drążku.

 

Dodatkowe informacje:

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.
Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dowód osobisty lub paszport oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017