W dniu 9 stycznia 2017 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na odprawie służbowej przyjął ślubowanie od nowoprzyjętych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Po ukończeniu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak:

  • z dniem 10 października 2016 r. podjął służbę str. Bartłomiej Kowalski,
  • a dniem 1 stycznia 2017 r. służbę rozpoczął str. Damian Sempołowicz.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017