Status: nabór zakończony 

Wybrany kandydat: Marta Lipertowicz, Lubicz

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017