W dniu 1 września 2016 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Toruniu odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG przejął st. kpt. Robert Stegnicki.

W zmianie służby udział wziął Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu st. bryg Sławomir Kamiński, Dowódca JRG 3 bryg. Adam Robaczewski oraz pracownicy KM PSP w Toruniu.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017