Statystyka wyjazdów

Pożary: 1033

Miejscowe zagrożenia: 1720

Alarmy fałszywe: 273

Ogółem: 3026

aktualizacja 28.11.2014 r.