Statystyka 2016

Ilość wyjazdów w latach 2003 - 2016