Statystyka wyjazdów

Pożary: 1054

Miejscowe zagrożenia: 1750

Alarmy fałszywe: 283

Ogółem: 3087

aktualizacja 08.12.2014 r.